Åben menu

Angst og sygefravær

Angst og sygefravær

Angstlidelser koster samfundet 6 milliarder kroner årligt.

Lær at blive opmærksom på om dine medarbejdere lider af angst eller er ved at udvikle angst symptomer.

Angst er på mange måder en helt naturlig reaktion, når vi som mennesker oplever, at der er fare på færde. Når vi bliver angste, sættes kroppen i alarmberedskab. Der er dermed tale om en overlevelsesmekanisme, der sørger for, at vi reagerer hurtigt og effektivt i farefulde situationer. Har man en angstlidelse, reagerer man dog hurtigere og voldsommere i situationer, som ikke normalvis er angstfremkaldende.

Angstlidelser er blandt de hyppigste psykiske lidelser i befolkningen. Cirka hver fjerde eller femte dansker forventes at opfylde kriterierne for en angstlidelse i løbet af deres liv.

Fakta: Mellem 6-15 % af befolkningen oplever et regulært angstanfald i løbet af et år. Angstlidelser forekommer dobbelt så hyppigt hos kvinder end hos mænd.

 

Symptomerne som man skal være opmærksom på:

Når man har angst, oplever man ofte en følelse af konstant indre uro, som ledsages af en række fysiske symptomer bl.a. rysten, åndedrætsbesvær, hjertebanken, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, frygten for kontroltab og besvimelse, symptomer som opleves meget intenst og ubehageligt for den, der oplever angst.

I nogle tilfælde opleves en regulær følelse af panik.

Nogle oplever således deciderede angstanfald, som kommer pludseligt uden varsel, og som virker meget voldsomt og skaber en høj følelse af irrationel frygt for helbredet eller for at dø. Flere kontakter lægevagt eller akut assistance, da man tror, at man er ved at få et hjerteanfald eller frygter at besvime. Lægen finder ikke nogen tegn på fysiske lidelser eller neurologiske lidelser, og man udskrives, når man er faldet til ro igen.

Den mest almindelige form for angst er den såkaldte ”generelle angst” som altid er til stede i varierende grad gennem dagen, og som forstærkes af stress og pres fra omgivelserne.

Angst og panikangst er ufarlige, men påvirker livskvaliteten og arbejdslivet betydeligt.

Nogle af dem, som lider af angst, har også et alkoholoverforbrug, hvor alkoholen virker selvmedicinerende mod angst symptomerne, og det kan derfor være svært at komme ud af alkoholforbruget.

 

Behandling af angst symptomer med kognitiv adfærdsterapi har vist sig at have en høj succesrate, og sandsynligheden for at blive rask og helt eller delvis symptomfri er høj.

Ubehandlet angst kan medføre store begrænsninger i de sociale funktioner og påvirke livskvaliteten hos den enkelte. Angst kan ydermere helt hæmme mennesker i at varetage et arbejde, udføre særlige arbejdsopgaver og indgå i et givende arbejdsfællesskab.

Angst behandles ofte efter metoden med kognitiv omstrukturering af tankerne samt adfærdsterapi, som udover samtaleterapien involverer, at klienten selv skal eksponere sig for de situationer, som kan udløse angsten og gradvist lære at tackle symptomerne og reducere intensiteten af det oplevede ubehag ved angstsymptomerne uden at blive bange eller gå i panik.

Der findes som nævnt flere typer af angst, og det er vigtigt, at man henvender sig til en autoriseret psykolog, som har erfaring med angst og kan skelne mellem typerne af angst herunder fobier og OCD. 

Ofte kan angst symptomer være associeret med depressive symptomer og stress symptomer, så derfor er det vigtigt, at man initialt opsøger en professionel psykolog. Det kan have store menneskelige og økonomiske ulemper for medarbejderen at komme i behandling hos terapeuter, som ikke har de nødvendige kompetencer og den faglige indsigt i angstens kompleksitet og de behandlingsmæssige muligheder. 

 

Ofte kan angsten være så omfattende, at det kan være nødvendigt med en lægelig vurdering og medicinsk behandling i en periode for at dæmpe symptomerne, før man kan indgå i terapi. Kombinationen af terapi og angstdæmpende medicin har vist sig at være en effektiv behandlingsmetode. 

Angst kan også udløses af fysiske sygdomme, såsom forhøjet stofskifte, så det er derfor altid en vigtig del af angstbehandlingen, at man inddrager sin læge og forklarer sine symptomer for at udelukke, at angst symptomer kan være udløst af anden ætiologi.

Læs mere om hvorfor psykologhjælp kan være en god idé eller om hvordan traumatiske kriser kan udvike PTSD 

 

Flere udtrykker et behov for selvudvikling, som ikke må forveksles med et behov for angstbehandling. 

Mange forveksler klinisk angst med følelsen af frygt for reelle farer eller almindeligt nervøsitet overfor at skulle præstere i sociale sammenhæng mv. Følelser som ikke begrænser personens almindelige livsførelse og arbejdsliv udenfor disse situationer. Såkaldte almen-menneskelige følelser som vi alle oplever.

Mange har et ønske om at blive bedre til at være på overfor mange mennesker eller mestre sin frygt overfor specifikke situationer, hvilket snarere ses som et behov for selvudvikling end et reelt behov for klinisk psykologbehandling.

 

Sygemeldte med angst-lidelser opdages ofte for sent.

Nordisk Krisekorps tilbyder håndplukkede professionelle psykologer, som  hurtigt kan hjælpe virksomheden med udredning af om medarbejderen har en angstlidelse.

Vi tilbyder hurtig adgang til kognitiv adfærdsterapi, som har vist sig særdeles effektiv i behandling af angst.