Mentalisering i erhvervslivet

Mentalisering forstås som den indlevelsesevne og indlevelsesproces, som finder sted, når vi forsøger at forstå vores egne tanker og følelser og andre menneskers tanker og følelser. Man har i længere tid arbejdet med mentaliseringsevnen i terapeutiske sammenhænge, men mentalisering spiller også en væsentlig rolle i andre kontekster bl.a. i organisatoriske og arbejdsmæssige sammenhænge.

Mentalisering kan både bevidst og ubevidst mentalisering som er en vigtig del af interaktionen både i og imellem organisationens forskellige niveauer.

Vi arbejder aktivt med mentalisering

Psykologerne i Nordisk Krisekorps arbejder aktivt med mentalisering og bruger mentalisering som redskab til på et ledelsesniveau at få en større forståelse af de ansattes tanker, følelser og intentioner. Arbejdet med mentalisering kan desuden også bidrage til en dybere selvforståelse og klarhed hos ledelsen selv. At arbejde med mentalisering på medarbejderniveau kan bidrage til større forståelse for det, der foregår i og imellem de ansatte.

I sidste ende kan arbejdet med mentalisering i organisationen være med til at forbedre arbejdsforhold og trivsel og dermed skabe de mest optimale rammer for en effektiv og sund organisation.  

Kontakt Nordisk Krisekorps for at høre mere om hvordan vi kan implementere mentalisering i Kommuner og virksomeder. 

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble