Afviklingssamtaler

Afviklingssamtaler og opfølgning hos den enkelte og i organisationen

Ved afskedigelse af medarbejdere eller omstrukturering kan Nordisk Krisekorps tilbyde virksomheden rådgivning og medarbejderen samtaler med en psykolog.

Dette tiltag har ofte en udviklingsfremmende effekt i forhold til forståelse og accept af den nye virkelighed. Virksomheden viser professionelt ansvar over for den afskedigede, hvilket sikrer et godt fremtidigt omdømme af virksomheden samt loyalitet fra virksomhedens øvrige medarbejdere efterfølgende.

Lederens rolle ved afskedigelser

Lederne i virksomheden tilbydes ligeledes rådgivning og støtte omkring lederrollen ved afskedigelser og omstruktureringer. Vi har en bred erfaring inden for afskedigelsesformer samt efterfølgende evaluering og debriefing af ledere og kolleger.
Ved afskedigelse af større personalegrupper tilbydes individuelle løsninger efter den konkrete opgaves behov.
Psykologhjælp ved større landsdækkende massefyringer er en af Nordisk Krisekorps specialer.

Få et gratis 24-timers abonnement til psykologhjælp

Arbejdstilsynet anbefaler alle virksomheder med udsatte medarbejdere en 24-timers psykologordning med adgang til akutkrisehjælp og psykologisk rådgivning.

Læs mere

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble