Tryghed gennem faglighed & kvalitet

Nordens største psykologiske beredskab for kommuner og større virksomheder. Akut krisehjælp som forebyggende indsats giver psykisk sunde medarbejdere og dermed øgede ressourcer for organisationen.

Vi tilbyder

Vi leverer en høj og ensrettet kvalitet, og vores krisepsykologiske behandlingsmodeller er sammensat ud fra nyeste evidensbaserede forskning og praktisk erfaring.

Se alle ydelser

Krisepsykolog og psykologhjælp

Til kommuner og virksomheder

Tiderne er nu mere foranderlige end nogensinde; kvalitet og økonomi spiller i dag en vigtigere rolle end tidligere. Landsdækkende udbud af kvalitetssikrede krisepsykologer når der er behov for Psykologisk Krisehjælp. Nordisk Krisekorps sikrer kunden den bedst kvalificerede krisepsykolog når der er behov for akut krisehjælp ved arbejdsulykker eller ved vold og røveri.

Rettidig psykologhjælp har vist at gøre en forskel og skaber tryghed hos medarbejderen.

Garanteret 24-timers PSYKOLOGHJÆLP i hele Norden af autoriserede psykologer.

Læs mere

Hvorfor vælge os?

Du får en psykolog i røret med det samme.

Vi er Danmarks eneste krisekorps med 24-timers call center, som er drevet udelukkende af autoriserede psykologer, som således er underlagt socialministeriets offentlige klagenævn og dækket af den offentlige patientforsikring. Kvalitet og høj faglighed er vores garanti til kunden.

Læs mere

Kvalitet og høj faglighed

Statsautoriserede psykologer

24/7 vagttelefon

Dækker hele Norden

Mere end 20 års sammenlagt erfaring

I dag har vi udviklet os til Nordeuropas største 24-timers call-center med direkte adgang til psykologer, som altid er klar til at yde rådgivning til kommuner og virksomheder.

Læs mere

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble