Akut krisehjælp

Akut krisehjælp hele døgnet landsdækkende året rundt

Psykologisk krisehjælp tilbydes døgnet rundt til ledelse og medarbejdere ved arbejdsulykker eller hændelser som kan påvirke medarbejderen psykisk.

Akut krisehjælp, hvornår?

Krisehjælp er et forebyggende behandlingstiltag som kan iværksættes ved alvorlige arbejdsulykker eller hændelser såsom røveri, overfald og ulykker mm., som kræver omgående handling og akut psykologhjælp.

Akut krisehjælp er til personer som har et reelt behov. Det kan være vanskeligt at vurdere om behovet er reelt og derfor anbefaler vi altid en psykologfaglig vurdering
fra vores psykolgoer i call-centret.

Krisehjælp er en god og forebyggende investering..

Hør Lars Steen Hansen som er Autoriseret Psykolog fortælle om krisehjælp i videoen:

Krisehjælp til medarbejdere kan være relevant ved følgende:

- Arbejdsulykker hvor medarbejdere er kommet fysisk til skade.
- Voldsomme hændelser som påvirker psykisk såsom vold, overfald, røveri.
- Pårørrende til arbejdsulykker som medfører dødsfald.
- Kollegaer til tilskadekomne, debriefning individuelt og i grupper.
- Akut stressbehandlinger for medarbjdere som er brudt sammen pga stress.
- Fyringsrunder og afskedigelser

Eksempler på opgaver som også kan påvirke arbejdsfunktionen hos en medarbejer, kan være; mobning, chikane, stalking, samlivsproblemer, misbrug og pludselige dødsfald i familien.

Hvis man udvikler en post traumatisk belastningsreaktion, angst eller depressionslidelse, er det vigtigt at man hurtigt kommer i psykologbehandling. Da disse tilstande erfaringsmæssigt er sværere at behandle, jo længere symptomerne har stået på og man har gået uden lægelig og psykologisk behandling.

''Vores mål er altid, at medarbejderen hurtigst muligt skal hjælpes tilbage og generhverve fuld arbejdsduelighed,,

Nordisk Krisekorps er landsdækkende og har en hurtig responstid og kan typisk udføre akut krisehjælp på arbejdspladsen indenfor få timer.

Nordisk Krisekorps garanterer et døgnbemandet kriseberedskab og således akut psykologbistand til den eller de berørte medarbejdere.

Akut krisehjælp kan således forventes med det samme hos os, da vi altid har kvalificerede psykologer, som sidder klar i vores 24-timer Call-Center hele døgnet til at hjælpe ledelse og medarbejdere.

Online konsultation med en autoriseret psykolog direkte fra vores hjemmeside kan iværksættes med det samme som opstart på akut krisehjælp.

Få et gratis 24-timers abonnement til psykologhjælp

Arbejdstilsynet anbefaler alle virksomheder med udsatte medarbejdere en 24-timers psykologordning med adgang til akutkrisehjælp og psykologisk rådgivning.

Læs mere

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble