Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning kan tilbydes, når der foreligger en sygemelding eller som støtte under og efter alvorlig fysisk sygdom.

Dette kan også være psykiske forhold som stress, depression og angst. Et forløb kan eksempelvis bestå af 3-5 individuelle samtaler efterfulgt af en rundbordssamtale, hvor handlemuligheder samt supplerende behov afdækkes. 

Psykologisk rådgivning sikrer en hurtig og støttende tilbagevenden, som på sigt vil reducere fravær og give øget produktivitet.

Mentalisering som begreb og redskab i terapien

Se Majse Lind som er psykolog og Ph.d forsker i mentalisering fra Aarhus Universitet fortælle om hvad begrebet mentalisering er og hvordan det kan bruges i terapien.

Få et gratis 24-timers abonnement til psykologhjælp

Arbejdstilsynet anbefaler alle virksomheder med udsatte medarbejdere en 24-timers psykologordning med adgang til akutkrisehjælp og psykologisk rådgivning.

Læs mere

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble