Sygefravær

Indsatser mod sygefravær

Vores indsatser er bygget op omkring konceptet God Dialog, som sikrer en struktureret og systematisk tilgang til sygefravær. Metoden bygger på evidensbaseret viden og sikrer et målbart udbytte for kunden.

God Dialog inddrager elementerne fra social kapital:

  • Tillid - God Dialog fungerer bedst, hvis der opleves tillid mellem ledere og medarbejdere.
  • Retfærdighed - God Dialog sikrer, at alle sygemeldinger på arbejdspladsen håndteres lige og efter samme principper.
  • Samarbejdsevner - God Dialog er betinget af åbent og konstruktivt samarbejde mellem ledere og medarbejdere.    

Dertil kommer, at TR og AMR bliver aktive samarbejdspartnere for ledere og medarbejdere.

  1. God Dialog handler om at skabe de bedste betingelser for, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
  2. God Dialog baseres på, at lederne kan tilvejebringe følelsen af tillid, tryghed og anerkendelse frem for kontrol.

God dialog og sygefraværssamtaler kan være med til at gøre en forskel

"Beskæftigelsesministerirets undersøgelser viser, at 45 procent af sygefraværet i Danmark er begrundet i psykiske forhold såsom stress, angst og depression,,

Nordisk Krisekorps har stor erfaring med håndtering af sygefravær i kommuner og større private virksomheder. Vi sikrer en systematisk opfølgning med forankring hos ledere og medarbejdere.

God dialog og sygefraværssamtaler kan være med til at gøre en forskel

Se Lars Steen Hansen som er Autoriseret Psykolog fortælle om vores tilgang til sygefravær i videoen:

Vi tager udgangspunkt i følgende plan:

content/udgangspunkt.png

Vi hjælper med:

  • Design af det konkrete set-up for sygefravær
  • Implementering opfølgning i sygefraværsperioden
  • Træning af ledere og nøglepersoner i håndtering af dialog under sygefravær

Få et gratis 24-timers abonnement til psykologhjælp

Arbejdstilsynet anbefaler alle virksomheder med udsatte medarbejdere en 24-timers psykologordning med adgang til akutkrisehjælp og psykologisk rådgivning.

Læs mere

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble