Depression

Depression viser sig som forsænket stemningsleje. Dvs. nedtrykthed, nedsat livslyst, mindre interesse og lyst til andre mennesker og mindre interesse og energi til de hobbies og gøremål, som man normalvis finder betydningsfuld. Depression er en del af det, man betegner som de affektive sygdomme.Udover at være meget lidelsesfuldt for den enkelte og de nærmeste pårørende, koster depression årligt samfundet over 10 mia. kroner.

Årsagen til dette er bl.a. hyppigheden og lidelsens ofte langvarige invaliditet. Depression rammer dobbelt så hyppigt kvinder som mænd. Man mener, at 5-10 % af befolkningen vil få en depression én eller flere gang over et livsforløb.  50% af de mennesker, som har haft en depression, vil opleve depression igen senere i livet.

Mennesker, som har haft 2 eller flere depressioner, vil have en risiko på hele 80%.  

Depression nedsætter livskvaliteten voldsomt og bør behandles. Psykologbehandling har vist sig effektiv til behandling af de fleste former for depression.

Nordisk Krisekorps tilbyder fokuserede, professionelle psykologsamtaler med henblik på forebyggelse af sygemelding eller sikre hurtig tilbagevenden.

Psykologbehandling har vist sig effektiv til behandling af de fleste former for depression.

Læs mere om psykologbehandling

Vi behandler over 1000 personer om året får depression i tilfælde hvor virksomehd eller kommune gerne vil have medarbejderen i hurtig og proffessionel behandling uden ventetid. 

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble