Erhvervspsykologens særlige bidrag i virksomheder og organisationer

Virksomheder og organisationer er konstrueret og drevet af mennesker. Den menneskelige psyke dvs. følelser, relationer og personlighed er derfor i høj grad indlejret i mange af de problematikker, som organisationerne kæmper med såsom lav produktivitet, lav effektivitet, dårligt arbejdsmiljø, stress mv.

Organisationspsykologien beskæftiger sig med den del af psykologien, som har at gøre med menneskers oplevelser og adfærd i organisationer. Den er optaget af relationerne menneskene imellem. Med sin brede, almenpsykologiske viden er psykologer klædt særlig på til at arbejde med organisationspsykologiske kerneområder hhv. motivation, roller, grupper, ledelse, kommunikation og videreudvikling af personale,- og organisation. Psykologer anerkender det menneskelige aspekt som en vigtig ressource, når det kommer til en sund og effektiv organisation.

Hvor kan en psykolog hjælpe i erhvervslivet

Mennesker trives i arbejdsmiljøer, hvor der er rum til autonomi dvs. medbestemmelse, kontrol og selvstædige arbejdsopgaver. Hvor der er plads til integration forstået som, at arbejdet giver mening, er interessant og, at der er udviklingsmuligheder i forbindelse med arbejdsopgaverne. Mennesker trives ligeledes, når arbejdet åbner op for samarbejde og sparring med andre mennesker. En medarbejder der trives, og som får mulighed for at udnytte sit fulde potentiale er også en effektiv medarbejder, og det har psykologer for øje.

Erhvervspsykologer kan varetage mange forskelligartede arbejdsopgaver bl.a. lederudvælgelse og uddannelse, træning og coaching af ledere. De kan også omhandle den generelle udvikling af personalet eller håndtering af samarbejdskonflikter og spændinger på forskellige niveauer af organisationen.

Psykologerne i Nordisk Krisekorps arbejder fokuseret med organisationer og samarbejder med erhvervspsykologer i hele norden. De er fleksible og lydhør for den enkelte organisations behov og ønsker. Der arbejdes med traditionelle undersøgelses,- undervisnings,- og problemløsningsmetoder og med enkelte, effektive terapeutiske teknikker.

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble