Åben menu

KRISEHJÆLP

Krisehjælp er en opgave som kun bør udføres af fagkyndige psykologer med den relevante uddannelse.

Dansk psykologforening mener, at psykologisk krisehjælp kun skal ydes til mennesker, der har et reelt behov, og ikke til enhver, der møder ubehagelige situationer i livet. Der er imidlertid mange mennesker med reelle behov, og de har stor glæde af krisehjælp.

Der er af og til kritik i medierne af psykologisk krisehjælp og dokumentationen for, at det virker. Det er meget uheldigt for de borgere, der får og kan få stor gavn af krisehjælp, da der rent faktisk er mange videnskabelige undersøglselser som dokumentation for positiv evidens.

Krisehjælp ydes ofte fra de offentlige myndigheder som er forpligtet til at etablere et kriseterapeutisk beredskab, der kan træde i kraft ved store ulykker, katastrofer, terror mv. Men alvorlige kriser kan også opstå af andre årsager hvor man kan oleve behov for krisehjælp. Og her bør der altid være et gratis tilbud om krisehjælp fra kommunen og arbejdsgiveren.

 

Dansk Psykolog Forening har udviklet en specialistuddannelse i psykotraumatologi som garanterer at psykologen er kvalificeret i at udøve krisehjælp.

Den kvalificerede psykolog tilgår opgaven på et videnskabeligt grundlag at varetager behandlingen over for de mennesker, der har fået akutte symptomer og reaktioner og længerevarende eller kroniske personligheds- og funktionsforstyrrelser efter, de har været udsat for traumatiske hændelser (røveri, overfald, ofre for vold, ulykker, katastrofer, vidner til voldsomme trafikuheld, krig mv.).

Det er nødvendigt at inddrage specialviden i tilrettelæggelsen af den psykologiske krisehjælp. Dette skal sikre, at krisehjælpen ydes på rette måde på rette tidspunkt efter en traumatiserende hændelse.

Nordisk Krisekorps samarbejder udelukkende med psykologer, som er autoriseret gennem psykolognævnet under Social- og Integrationsministeriet, og som enten er specialister eller under relevant specialist uddannelse.

Alle vores psykologer, som yder psykologisk krisehjælp, har minimum 5 års praktisk erfaring.

Kvalificeret krisehjælp vil altid være en sikker forebyggene indsats når ens medarbdjre har været udsat for en alvorlig hændelse som påvirker dem psykisk.