Profil

Mere end 20 års sammenlagt erfaring har i dag udviklet sig til Nordeuropas største 24-timers call-center med direkte adgang til psykologer, som altid er klar til at yde rådgivning til kommuner og virksomheder.

Ledelsen bag Nordisk Krisekorps er unik i branchen og består af udelukkende autoriserede psykologer, alle med mange års erfaring primært indenfor krisepsykologisk beredskab og tilhørende ydelser.

Konceptet bag virksomheden er at tilbyde gratis abonnements-ordninger til kommuner og virksomheder.

Vores kundecenter sikrer og garanterer, at den nødvendige registrering og opfølgning til kunder altid fungerer. Vores erfaring viser, at organisatorisk viden og dataindsamling er vigtig og nyttig viden for en arbejdsplads. Viden som ikke må gå tabt.  

Faglighed og kvalitet er vores garanti til kunderne

Vi er Danmarks eneste krisekorps med 24-timers call center, som er drevet udelukkende af autoriserede psykologer, som således er underlagt Socialministeriets offentlige klagenævn og dækket af den offentlige patientforsikring. 

De ansvarlige psykologer for sundhedsvirksomheden er autoriseret af staten, hvilket er kundens garanti for den højeste kvalitet i psykologarbejdet.

Vi har et tværfagligt team bestående af psykiatere, speciallæger, socialrådgivere, misbrugskonsulenter mm. og over 500 autoriserede psykologer, som er tilknyttet vort krisekorps. I takt med, at behovet udvides, kommer der flere til. 

Vi leverer en høj og ensrettet kvalitet, og vores krisepsykologiske behandlingsmodeller er sammensat ud fra nyeste evidensbaserede forskning og praktisk erfaring. 

Et højt fagligt niveau på psykologhjælp opnår vi ved udelukkende at samarbejde med universitetsuddannede psykologer, som er autoriseret af Socialministeriet og med mindst fem års erfaring.

Der bliver uddannet flere psykologer fra de danske universiteter end nogensinde.
Man oplever ikke den samme efterspørgsel på kvalificerede psykologer som tidligere, hvor man ofte i strid med fagligheden og etikken var nødsaget til at bruge uerfarne psykologer samt en bred vifte af konsulenter for at få dækket behovet for erhvervs- og krisepsykologiske ydelser.

Når udbudet af psykologer er stort, sikrer det ensartet behandling og øgning af kvaliteten, hvilket nu giver mulighed for en mere konkurrencedygtig prisstrategi, som derved kommer kunden til gode.

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble