Åben menu

Derfor vælger kunderne os

Kvalitet og høj faglighed er vores garanti til kunden.

Vi er Danmarks eneste krisekorps med 24-timers call center, som er drevet udelukkende af autoriserede psykologer, som således er underlagt socialministeriets offentlige klagenævn og dækket af den offentlige patientforsikring.

De ansvarlige psykologer for sundhedsvirksomheden er autoriseret af staten, hvilket er kundens garanti for personligt tilpasset kvalitet og dermed den højeste faglighed i det kliniske psykologarbejde.

Vi har ingen abonnements-ordninger, bindingsperioder eller opstartsgebyrer.

Hos os betaler kunden udelukkende for den konkrete ydelse.

Vores 24-timers Hotline indeholder gratis rådgivning og visitering i den aktuelle sag fra vores autoriserede psykologer. Således undgår kunden unødvendige akut gebyrer og opstart og forlængelse af sager, som med fornuftig rådgivning kan løses internt eller på anden vis. Vi stiller høje faglige og etiske krav til vores psykolog-konsulenter om autorisation og universitetsuddannelse samt relevant igangværende specialistuddannelse.

Sådan sikres klienten den bedste psykologbehandling, og kundens risiko for unødvendig og dyr overbehandling mindskes.

Overbehandling minimeres erfaringsmæssigt, når faglighed og etik er optimal.

Flere end 37 kommuner og over 1500 små og store virksomheder i Danmark har skiftet til os.

Vi har kontrakt med Kriminalforsorgen under Justitsministeriet i Danmark, Grønland og Færøerne.

Fakta:

"Bruger man uerfarne og ikke uddannende psykologer til at løse krævende psykologfaglige opgaver, kan dette på sigt få vidtrækkende og ofte langt mere omkostningfulde konsekvenser såvel personligt som økonomisk."


Vi samarbejder bla. med...