Psykologbehandling er en fornuftig investering for den eneklte og for samfundet.

Dokumentation fra Danske Regioner har flere gange påvist at psykologbehandling er en værdifuld investering. Hver krone som bruges på psykologbehandling mod depression og angst, kommer optil fem gange tilbage på sparede udgifter til overførelsesindkomster og psykiatriske forløb senere i livet. 

Psykologbehandling kan samtidig være med til at sikre at psykisk sygdom ikke medfører at man dropper fra uddanelse og psykologbehandling i tide kan hjælpe de unge i at gennemføre uddannelse. 

Manglende psykologbehandling kan føre til et øget forbrug af antidepressiv medicin og medføre at antalllet af selvmordsforsøg vil stige. Psykologbehandling til unge er menneskelig og sund fornuft rent økonomisk fastslår Danske Regioner og KL. 

Behandling hos en psykolog kan hjælpe

Flere unge og ældre får i dag ikke den psykologbehandling som de har brug for, da det kan være dyrt at blive ramt af en psykisk lidelse når man er under uddannelse eller står uden for arbedjsmarkedet. Ved hurtigt at få igangsat psykologisk behandling vil man kunne spare sig for mange menneskelige og økonomiske nedture.

Der vil ligeledes være en forøget risiko for ende i et misbrug som en form for selvmedicinering for at lindre de psykiske symptmer. 

Alt fornuft og nylig forskning peger på at en rettidig indsats med psykologbehandling vil være det manglende element som man bør satse på og gøre psykologbehandling lettere tilgængeligt for fremtidens unge, således at man sikrer den enkeltes psykiske helbred og sikrer den samfundsmæssige værdi i at færre kommer på overførelsesindkomster og frafalder studierne. 

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble