Psykologer i Danmark

En psykolog er altid uddannet på et Universitet og bærer titlen Cand.Psych og efter endt studie som typisk tager fem år, går man igang med sin autorissation som er en praktisk del hvor man er i en stilling på eksempelvis et sygehus og samtidig gennemgår adskilleige opkvalificerende kurser og supervison på flere niveaur som både er individuelt og i grupper.

Et sådant forløb tager typisk tre år at gennemføre og derefter er man autoriseret psykolog hvis man får godkendt sin dokumentaion for kurser og supervison af psykolognævnet.dk som er øverste instans på området. 

Nogle psykologer i Danmark vælger dog at fortsætte på universitet i en såkald P.hd stilling hvor man typisk forsker i et psykologisk fagspecifikt emne og afslutter med en videnskabelig afhandling. P.hd uddannelsen i Danmark er meget forskningsbaseret og sikrer at psykologer i Danmark er med internationalt når det kommer til ny viden og teori indenfor psykologien. 

For at blive autoriseret psykolog påbegydner man typisk en specialist uddannelse som tager yderligere fem år at gennemføre.

Specialist uddannelsen for psykologer i Danmark bygger på kurser indenfor mange forskellige discipliner som er både er praktiske og teoretiske kurser, samt mange hundrede timers supervision.

Vigtigt er også en bred dokumentation for praktisk arbejde og specialist uddannelsen afsluttes med en specialistopgave som fremlægges et udvalg som ofte består af proffesorer og andre specialiter indenfor den retning man har valgt at specialisere sig indenfor. 

For at blive psykologisk specialist i Danmark

Psykologer som har gennemført en specialist uddannelse kan kalde sig specialister og har dermed minimum 14 års uddannelse og praktisk erfaring som psykolog bag sig, hvilket er en god balast og dermed garanti for klienten.

I Danmark følger man de Nordisk love og regler for psykologer som omhandler etiske og behandlingsmæssige standarter som sikrer kvaliteten af psykologer i Danmark. 

Danmark regnes for at have nogle af de bedst uddannede på verdensplan og psykologer i Danmark udgiver videnskabelige artikler til højt respekterede videskabelige tidsskrifter. 

 

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble