Psykologhjælp til virksomheder

Alle kan komme i en situation, hvor de har brug for psykologhjælp. Det kan enten være en privat begivenhed, som er udslagsgivende eller det kan være en arbejdsrelateret begivenhed. Lige meget hvad baggrunden er, er det i alles interesse, at problemet afhjælpes hurtigst muligt.

Psykologhjælp kan være en meget effektiv løsning, som planlægges alt efter omfang og baggrund for problemet.  

Individuel psykologhjælp

Behovet for psykologhjælp kan opstå af mange årsager. Det kan eksempelvis skyldes en sygemelding pga. fysisk sygdom, eller en sygemelding udløst af stress, depression og angst. I alle tilfælde tager vi afsæt i den enkeltes behov og planlægger et professionelt forløb.

I dialog med en erfaren psykolog får medarbejderen en grundig bearbejdning af problemet samt støtte i forbindelse med tilbagevenden til arbejdspladsen. På den måde hjælpes medarbejderen bedst muligt tilbage til arbejdspladsen og på sigt reduceres fravær. 

Psykologhjælp til grupper

Har virksomheden været igennem en traumatisk oplevelse, kan det i nogle tilfælde være en god ide at gennemføre både enkeltsamtaler og gruppesamtaler i virksomheden. Har din arbejdsplads eksempelvis været igennem en kritisk tid i forbindelse med en fyringsrunde eller dødsfald i medarbejderstaben.

Eller har virksomheden været udsat for eksempelvis et røveri eller lign. I sådanne tilfælde kan det være meget relevant med kollektiv psykologhjælp til arbejdspladsen, så medarbejderstaben i fællesskab kan bearbejde oplevelserne. 

Har en eller flere af dine medarbejdere/kolleger brug for psykologhjælp? Hos Nordisk Krisekorps tilbyder vi psykologisk rådgivning i hele landet – døgnet rundt.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop dig og din virksomhed. 

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble