Psykologisk Krisehjælp

Dansk Psykolog Forening mener, at psykologisk krisehjælp kun skal ydes til mennesker, der har et reelt behov, og ikke til enhver, der møder ubehagelige situationer i livet. Der er imidlertid mange mennesker med reelle behov, og de har stor glæde af krisebehandling.

Der er af og til kritik i medierne af psykologisk krisehjælp og dokumentationen for, at det virker. Det er meget uheldigt for de borgere, der får og kan få stor gavn af krisehjælp, da der rent faktisk er dokumentation for positiv evidens.

De offentlige myndigheder er forpligtet til at etablere et kriseterapeutisk beredskab, der kan træde i kraft ved store ulykker, katastrofer, terror mv. Men alvorlige kriser kan også opstå af andre årsager. Og her bør der altid være et gratis tilbud om psykologbehandling fra kommunen og arbejdsgiveren.

Psykologisk Krisehjælp skal udføres af kvalificerede psykologer
Dansk Psykolog Forening har udviklet en specialistuddannelse i psykotraumatologi.

Den kvalificerer psykologen til på et videnskabeligt grundlag at varetage opgaver over for mennesker, der har fået akutte symptomer og reaktioner og længerevarende eller kroniske personligheds- og funktionsforstyrrelser efter, de har været udsat for traumatiske hændelser (røveri, overfald, ofre for vold, ulykker, katastrofer, vidner til voldsomme trafikuheld, krig mv.).

Det er nødvendigt at inddrage specialviden i tilrettelæggelsen af den psykologiske krisehjælp. Dette skal sikre, at krisehjælpen ydes på rette måde på rette tidspunkt efter en traumatiserende hændelse.

Nordisk Krisekorps samarbejder udelukkende med psykologer, som er autoriseret gennem psykolognævnet under Social- og Integrationsministeriet, og som enten er specialister eller under relevant specialist uddannelse.

Alle vores psykologer, som yder psykologisk krisehjælp, har minimum 5 års praktisk erfaring.

Gratis abonnement
for virksomheder
bubble