Åben menu

Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp som forebyggende indsats

Psykisk førsthjælp er vigtigt at tage alvorligt og bør udøves korrekt, såfremt man oplever både mindre og større arbejdsulykker eller voldsomme hændelser, såsom vold eller overgreb.

Den psykiske førstehjælp kan være forrebyggende i forhold til psykiske mén efter utilsigtede hændelser som påvirker medarbdjerne følelsesmæssigt i og efter situaotuonen. 

Korrekt førstehjælp kan være afgørende for hvor hurtigt og hvordan man bedst tackler og kommer sig bedst efter en kritisk hændelse. 

Gå ind på www.arbejdstilsynet.dk og søg på psykisk førstehjæp, så får du seneste opdateret instruks i psykisk førstehjælp. 

Eller kontakt Nordisk Krisehjælp for rådgivning eller tilbud om undervisning af vores autoriserede psykologer i psykisk førstehjælp for din virksomhed eller Kommune.

Psykisk førstehjælp og psykologsamtaler, kan hvis nødvendigt være givet god ud og kan være med til at forebygge sygemeldinger som direkte følge af eksempelvis vold eller overgreb.